Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Alle informatie op de website van 4EASYMOVING wordt met de grootste zorg samengesteld, beheerd en onderhouden. Desondanks kunnen aan deze website géén rechten ontleend worden. Genoemde prijzen en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. 4EASYMOVING aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in de website, dan wel voor enige schade of verliezen veroorzaakt door het vertrouwen dat een gebruiker heeft gesteld in informatie die via de site is verkregen. Neem in geval van twijfel of onduidelijkheden altijd contact op met ons.
 
4EASYMOVING doet nadrukkelijk afstand van enige aansprakelijkheid (of deze nu is gebaseerd op een overeenkomst, onrechtmatige daad of iets anders) voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade ontstaan uit of op enigerlei wijze gerelateerd aan toegang tot of gebruik van de site (zelfs indien 4EASYMOVING is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade). Aansprakelijkheid geassocieerd met virussen die computerapparatuur en -programmatuur van een gebruiker kunnen infecteren inbegrepen.
 
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan 4EASYMOVING en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4EASYMOVING.
 
Informatie van derden
4EASYMOVING is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.
 
 
Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.