Bedenktijd bij de aankoop van een huis: waarom en hoe werkt dat?

U heeft een huis gekocht en na ontvangst van het getekende koopcontract heeft u vervolgens recht op 3 dagen bedenktijd. Wat is die bedenktijd eigenlijk, wanneer gaat deze in en hoe lang duurt de bedenktijd?

De bedenktijd is geregeld in de zogenaamde Algemene Termijnenwet die in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen. Het idee achter deze wet is om u als consument te beschermen tegen overhaaste beslissingen die een grote impact hebben op uw financiële positie. De wettelijke bedenktijd bij de aankoop van een huis is drie dagen. Het kan nooit minder zijn dan drie dagen. Wel kan worden afgesproken dat u meer dan drie dagen krijgt.

De bedenktijd gaat in de dag nadat u de getekende koopovereenkomst hebt ontvangen. Vandaar dat u een ontvangstbevestiging moet tekenen als u het getekende koopcontract in handen krijgt. Dan weet u en de verkoper precies wanneer de bedenktijd ingaat.

Vervolgens kunt u tijdens die drie dagen zonder opgaaf van redenen afzien van de koop. Dat moet u natuurlijk wel aan de verkoper laten weten. Bij voorkeur doet u dat schriftelijk met bewijs van ontvangst. Dan kan er geen misverstand ontstaan.
De bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt.

Maar hoe zit het als er in de bedenktijd een zaterdag, een zondag of een feestdag zit? Dan wordt de bedenktijd verlengd en wel als volgt:

Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag dan wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. Zonodig wordt de bedenktijd zoveel verlengd zodat daarvan tenminste twee dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Hieronder een handige tabel om de afloop van de bedenktijd te bepalen:
https://hayweb.blob.core.windows.net/public/3wlgi9/1/Bedenktijd%20tabel.jpg 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring