Wijzigingen hypotheek 2018 en meer

Wat gaat er veranderen in de hypotheekregels in 2018? 

Hieronder leest u wat u kunt verwachten.

Minder lenen

U kunt vanaf 2018 nog maar tot 100 procent van de koopsom of taxatiewaarde van de woning lenen (het laagste bedrag is leidend). In 2016 was dit nog 102 procent en in 2017 daalde dit percentage al naar 101 procent.

Eigen inbreng

Vanaf 2018 zult u eigen geld moeten inbrengen wanneer u meer wilt lenen dan de waarde van de woning. Stel dat uw woning 250.000 euro waard is, dan kon u in 2017 dus nog 2.500 euro extra (101 procent) lenen, waarmee u de kosten voor bijvoorbeeld de notaris, NHG of overdrachtsbelasting voor een deel kunt financieren. In 2018 betaalt u deze kosten uit eigen zak.

Verlaging hypotheekrenteaftrek

Ook de hypotheekrente in de hoogste schaal wordt langzaam afgebouwd. Kon u in 2017 nog 50 procent aftrekken, in 2018 geldt dit nog maar voor 49,5 procent. Dit raakt dus vooral mensen uit de hoogste belastingschaal, die met deze maatregel netto minder kunnen lenen.

Meer lenen voor tweeverdieners

Waar aan de ene kant de nieuwe maatregelen leiden tot verlaging van de totale hypotheek, gaan sommige doelgroepen er op vooruit. Tweeverdieners kunnen namelijk vanaf 2018 wel meer lenen. Telde in 2017 het laagste inkomen nog voor 60 procent mee, vanaf 2018 mag dit inkomen voor 70 procent meegenomen worden.

Grens NHG omhoog

Vanaf 2018 gaat ook de grens om in aanmerking te komen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omhoog. In 2017 kon u met een woning van maximaal 245.000 euro een hypotheek met NHG krijgen. Vanaf 2018 stijgt deze waarde tot 265.000 euro. Woningen die bepaalde energiebesparende maatregelen hebben getroffen, kunnen zelfs met een waarde tot 280.900 euro in aanmerking komen voor NHG.

Restschuldregeling vervallen

De restschuldregeling is per 2018 komen te vervallen. De restschuldregeling blijft dus alleen gelden voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. De duur van de aftrek is vijftien jaar. Rente en kosten zijn alleen aftrekbaar over restschulden die zijn ontstaan in verband met de verkoop van een voormalige eigen woning.

WOZ waarde stijgt

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2018 met 5 tot 7 %. Dat schrijft de Waarderingskamer (de toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)) in een brief aan de staatssecretaris van Financiën. De WOZ-waarde is van invloed op de hoogte van een aantal belastingen voor huiseigenaren. Denk aan de OZB, watersysteemheffing, eigenwoningforfait (in de inkomstenbelasting) en de schenk- en erfbelasting.

Gemeenschap van goederen niet meer standaard

Per 1 januari 2018 verandert het standaardhuwelijk. De wettelijke gemeenschap van goederen zoals die in 2017 gold wordt beperkt. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden worden niet meer automatisch gemeenschappelijk. Alleen wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd valt in de huwelijksgemeenschap. 

Ook ontvangen schenkingen en erfenissen worden anders behandeld. Tot 2018 vallen deze automatisch in de huwelijksgemeenschap, tenzij men dit anders regelt via een uitsluitingsclausule. Na 1 januari 2018 blijven ontvangen schenkingen en erfenissen er juist buiten. Als het gewenst is dat het toch in de gemeenschap valt, moet u dat regelen via een insluitingsclausule. 

Een volledige gemeenschap blijft nog wel mogelijk, maar ook dit moet dan bij de notaris worden geregeld.

VvE moet gaan sparen

VvE’s moeten gaan sparen aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan (mjop) of elk jaar 0,5 % van de herbouwwaarde van het appartementencomplex opzij leggen. In de wet is geen boete of sanctiebepaling opgenomen; de wet is een extra juridisch middel voor eigenaren die willen sparen en die te maken hebben met mede-eigenaren die dat niet willen.