Overlast van bomen en struiken van de buren?

Als u een tuin heeft herkent u dit vast en zeker: discussies met de buren over de overlast van hun bomen en struiken op uw grond. De struiken hangen over op uw grond, de bomen van de buren veroorzaken schaduw enzovoort. Het burenrecht is wetgeving die moet zorgen dat buren elkaar geen “onrechtmatige hinder” toebrengen. Maar wanneer is die rododendron of eik van de buren nu burenoverlast volgens de wet?

In het Burgerlijk Wetboek staat in art. 5:42 hoever bomen en struiken van de erfgrens af moeten staan. Dit is resp. 2 meter en 50 centimeter. Let op: bomen mogen nooit binnen 2 m van de erfgrens staan, ongeacht of ze overlast veroorzaken of niet.

Art. 5:44 geeft vervolgens aan dat u, nadat u de buren “gemaand” heeft om de overhangende takken te verwijderen en zij dit nalaten om te doen, deze overhangende takken zelf mag verwijderen. Dat geldt ook voor wortels van beplanting van de buren die op uw erf doorschieten. 

Als u er in onderling overleg niet uit komt dan kunt u het “manen” als volgt doen. U schrijft een brief aan de buren met een omschrijving van uw klacht. Ook geeft u aan hoeveel tijd de buren krijgen om deze klacht op te lossen. Bijvoorbeeld een termijn van 8 of 14 dagen gerekend vanaf de datum van uw brief. Tot slot geeft u aan dat u, als de buren het in die termijn niet opgelost hebben, zelf aan de slag gaat met bomen snoeien en struiken snoeien.

Verder staat in de wet dat degene die last heeft van bomen of struiken die te dicht bij de erfgrens staan, op tijd moet klagen en dat de vordering tot het verwijderen van deze bomen en struiken na 20 jaar is verjaard. In de wet is niet geregeld wanneer deze termijn begint te lopen. Dit is van belang om te kunnen bepalen tot wanneer er een vordering tot verwijdering kan worden ingesteld.

Belangrijk: zodra er wordt geklaagd, wordt de verjaring gestuit. Gestuit wil zeggen dat vanaf dat moment de verjaringstermijn begint te lopen. U heeft daarna voldoende tijd om de zaak grondig voor te bereiden.

Wanneer start nu die verjaring? Die kan starten op twee momenten nml.:

1) op het moment dat de bomen en struiken geplant worden.

2) op het moment dat de bomen en struiken overlast gaan geven op uw erf.

Met betrekking tot de verjaringstermijn voor te hoge struiken die binnen 50 cm van de erfgrens staan, heeft het Gerechtshof Amsterdam onlangs bepaald dat de termijn (pas) begint te lopen zodra de struiken boven de erfafscheiding uitkomen.

Laat de hinder van ‘opdringerige’ struiken dus niet op zijn beloop, want na 20 jaar bent u te laat.

Meer tips en antwoorden?

Onze diensten:

Contact

Hebt u vragen? Neem direct contact met ons op.