Verhuur onder de Leegstandswet

Indien uw woning te koop staat kunt u deze tijdelijk verhuren onder de Leegstandswet. Hiermee kunt u uw woning verhuren zonder dat dit de verkoop van de woning in de weg staat. Zodra een koper is gevonden zijn de huurders verplicht om de woning binnen 3 maanden op te leveren. Via verhuur onder de Leegstandswet wordt de huurbescherming namelijk buiten spel gezet. Er geldt een minimale huurperiode van 6 maanden, een opzegtermijn voor de huurder van 1 maand en voor de verhuurder van 3 maanden.

Voor verhuur onder de Leegstandswet heeft u een vergunning nodig die u kunt aanvragen bij de gemeente. De vergunning wordt voor 5 jaar ineens verleend. Houdt u rekening met dat de gemeente voor het verlenen van de vergunning kosten in rekening brengt .

Let op: u heeft ook toestemming nodig van uw hypotheeknemer voor de verhuur van uw woning. In sommige gevallen stelt de hypotheeknemer extra eisen.

De voordelen:

  • U krijgt een deel van uw dubbele woonlasten vergoed.
  • U mag zelf de huurprijs bepalen.
  • Een bewoonde woning wordt doorgaans sneller verkocht dan een lege woning.
  • De verkoop van uw woning kan gewoon doorgaan. De huurders zijn verplicht mee te werken aan bezichtigingen en mocht u uw woning verkopen dan moeten de huurders binnen 3 maanden de woning opleveren.

Zijn er risico's?
Verhuren brengt ook risico's met zich mee. De belangrijkste staan hieronder:

  • Het tijdelijk verhuren kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte. Een financieel adviseur kan dit voor u in kaart brengen.
  • U krijgt uw huur niet of niet op tijd betaald.
  • De huurder beschadigt de woning. De waarde van uw woning kan daardoor dalen.
  • De huurder gebruikt de woning voor andere doeleinden dan voor woondoeleinden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij kunnen u het gehele traject vanaf vergunningaanvraag tot en met de verhuur van uw woning en het beheer ervan uit handen nemen.

De vergunningaanvraag is niet zo spannend maar het werven van de juiste huurder en het beheer van uw woning tijdens de huurperiode is waar het met name om draait.

4EASYMOVING is aangesloten bij AIRR. 
Deze organisatie valideert elke verhuurtransactie die door ons gedaan wordt. Via AIRR kunnen wij bijvoorbeeld een potentiële huurder uitgebreid screenen op kredietwaardigheid, hebben wij inzage in huurregisters waarin problemen met huurders worden geregistreerd en vindt een uitgebreide identiteitstoetsing plaats. Maar ook de benodigde documenten zoals het huurcontract worden door AIRR aangeleverd. Allemaal volgens de geldende huurwetgeving en de richtlijnen met betrekking tot verhuurveiligheid.

Per verhuurtransactie wordt een dossier opgebouwd waarin elke stap in het verhuurtraject goed gedocumenteerd wordt vastgelegd.
Op deze manier krijgt u als verhuurder maar ook de huurder een betrouwbare verhuurtransactie.

 

Het beheer van uw woning tijdens de verhuurperiode kunnen wij u ook uit handen nemen. Dit betekent o.a. de maandelijkse huurinning en administratie, de aanschrijving voor de jaarlijkse huuraanpassing en het technisch beheer. Tevens brengen wij op onregelmatige basis een bezoek aan de woning om te kijken hoe het gaat.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies.