De WOZ beschikking

Hij is weer op uw deurmat gevallen: de aanslag voor de jaarlijkse onroerendezaakbelasting. Maar:

  • Hoe wordt de WOZ- waarde van uw woning eigenlijk bepaald?
  • Waar wordt de WOZ-waarde van uw woning voor gebruikt?
  • Hoe kunt u bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde van uw huis is de door de gemeente geschatte marktwaarde van uw huis op 1 januari van het voorgaande jaar. Op grond van een taxatie van een aantal vergelijkbare woningen in uw omgeving (de zogenaamde referentiepanden) die verkocht zijn maakt de gemeente ieder jaar een nieuwe schatting van de verkoopwaarde van uw woning. Deze taxatie wordt vanachter de computer gedaan. Dus niet door middel van een echte opname van een woning door een taxateur. Daardoor kan het dus voorkomen dat de vergelijking van uw woning met deze zogenaamde referentiepanden een zogenaamde “appels met peren” vergelijking is. En uw woning dus te hoog is ingeschat.
In de beschikking die u nu in de bus krijgt, gebruikt de gemeente dus de geschatte waarde van uw woning op 1 januari 2013. Dit is de zogenaamde waardepeildatum.

Gebruik WOZ-waarde
De WOZ-waarde van uw woning is de basis voor de volgende belastingen die door het rijk en de gemeente worden geheven:

  • Het eigenwoningforfait
  • De onroerendezaakbelasting
  • De afvalstoffenheffing
  • De rioolheffing
  • De watersysteemheffing
  • De erfbelasting

Bezwaar maken?
Er hangt dus van alles samen met de WOZ-waarde van uw woning. Stel nu dat de WOZ-waarde van uw woning door de gemeente te hoog is gewaardeerd. Dan betaalt u teveel belasting en dat wil toch niemand.Laat de WOZ-waarde van uw woning door mij controleren. Tegen een geringe vergoeding kan ik een inschatting maken of de waarde van uw woning correct is en vergeleken is met andere gelijkwaardige woningen. En dus of bezwaar maken zin heeft of niet. Indien bezwaar maken zin heeft dan kan ik deze procedure voor u uitvoeren.

Wees er snel bij!
Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning, dan moet u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. Mocht u meer tijd nodig hebben, stuurt u dan alvast een pro-forma bezwaarschrift op en vraag om uitstel. Ik kan dat allemaal voor u regelen.